Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22930
Title: Tình trạng dinh dưỡng bệnh nhân trước và sau ghép thận tại bệnh viện Bạch Mai năm 2018 – 2019
Authors: Vũ, Thị Hà
Chu, Thị Tuyết
Trần, Thị Phúc Nguyệt
Trần, Thị Hiền
Phạm, Thị Việt Hà
Keywords: Ghép thận
Tình trạng dinh dưỡng
Bệnh viện Bạch Mai
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 120, Số 04 .- Tr.44-51
Abstract: Tình trạng dinh dưỡng trước ghép có ảnh hưởng đến kết quả của cuộc ghép thận. Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá tình trạng dinh dưỡng người bệnh trước ghép thận và thay đổi cân nặng 7 ngày sau ghép thận. Phương pháp mô tả cắt ngang, nghiên cứu trên 52 người bệnh ghép thận tại khoa Thận – Tiết niệu tại bệnh viện Bạch Mai năm 2018 - 2019. Kết quả cho thấy: trước ghép thận, tỷ lệ suy dinh dưỡng theo BMI là 23,1%; có 44,1% người bệnh có nguy cơ suy dinh dưỡng theo SGA; tỷ lệ người bệnh có albumin thấp (< 35 g/l) là 21,2%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ngày thứ 7 sau ghép theo BMI là 30,8%. BMI trung bình của người bệnh khi vào viện là 20,62 ± 2,65 kg/m², cao hơn có ý nghĩa thống kê so với sau ghép 7 ngày 20,06 ± 2,9 (p < 0,05). Người bệnh giảm trung bình là 1,57 ± 3,27 (kg). Cân nặng trước ghép có tương quan nghịch với mức lọc cầu thận ngày 7 sau ghép với r = - 0,311, p < 0,05.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22930
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.188.89


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.