Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22934
Title: Xác định rõ hơn vị trí, vai trò của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện
Authors: Đỗ, Văn Lược
Keywords: Vị trí
Vai trò
Quy định của Nhà nước
Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 05 .- Tr.55-57
Abstract: Hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện (TTBDCT) hiện nay chưa có những quy định thống nhất bằng quy định của Nhà nước mà chủ yếu thông qua các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, văn bản Liên Ban giữa Ban Tuyên giáo và Ban Tổ chức Trung ương, vì vậy, trong thực tế cũng còn vấn đề chưa đạt được sự thống nhất chung.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22934
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.