Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22938
Nhan đề: Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ bại não dưới 60 tháng tuổi điều trị tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương năm 2016 – 2017
Tác giả: Nguyễn, Thị Hương Lan
Nguyễn, Thị Hiền
Nguyễn, Huy Bình
Từ khoá: Trẻ bại não
Tình trạng dinh dưỡng
Triệu chứng táo bón
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 120, Số 04 .- Tr.82-89
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng và chỉ ra một số yếu tố liên quan ở trẻ bại não dưới 60 tháng tuổi điều trị tại bệnh viện Châm cứu Trung Ương năm 2016 - 2017. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 110 trẻ bại não dưới 60 tháng tuổi đang điều trị tại bệnh viện Châm cứu Trung Ương năm 2016 - 2017. Kết quả cho thấy 60% trẻ tham gia nghiên cứu bị suy dinh dưỡng (SDD), trong đó tỷ lệ trẻ SDD thấp còi, nhẹ cân và gầy còm lần lượt là 54,5%; 20,9% và 6,36%. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ có liên quan đến triệu chứng táo bón mà trẻ gặp phải. Trẻ bị táo bón có tỷ lệ SDD cao gấp 2,73 lần trẻ không táo bón với OR = 2,73; 95%CI: 1,20 - 6,25. Ngoài ra ở các trẻ SDD thường gặp phải những khó khăn trong ăn uống như nhai chiếm 36,36% và nuốt chiếm 18,18%. Tình trạng dinh dưỡng ở trẻ bại não dưới 60 tháng tuổi tại bệnh viện Châm cứu Trung Ương chưa tốt nên cần có những biện pháp hỗ trợ can thiệp nhằm góp phần cải thiện thiện tình trạng dinh dưỡng.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22938
ISSN: 2354-080X
Bộ sưu tập: Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.71 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.