Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22938
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hương Lan-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hiền-
dc.contributor.authorNguyễn, Huy Bình-
dc.date.accessioned2020-03-31T02:34:24Z-
dc.date.available2020-03-31T02:34:24Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn2354-080X-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22938-
dc.description.abstractNghiên cứu này nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng và chỉ ra một số yếu tố liên quan ở trẻ bại não dưới 60 tháng tuổi điều trị tại bệnh viện Châm cứu Trung Ương năm 2016 - 2017. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 110 trẻ bại não dưới 60 tháng tuổi đang điều trị tại bệnh viện Châm cứu Trung Ương năm 2016 - 2017. Kết quả cho thấy 60% trẻ tham gia nghiên cứu bị suy dinh dưỡng (SDD), trong đó tỷ lệ trẻ SDD thấp còi, nhẹ cân và gầy còm lần lượt là 54,5%; 20,9% và 6,36%. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ có liên quan đến triệu chứng táo bón mà trẻ gặp phải. Trẻ bị táo bón có tỷ lệ SDD cao gấp 2,73 lần trẻ không táo bón với OR = 2,73; 95%CI: 1,20 - 6,25. Ngoài ra ở các trẻ SDD thường gặp phải những khó khăn trong ăn uống như nhai chiếm 36,36% và nuốt chiếm 18,18%. Tình trạng dinh dưỡng ở trẻ bại não dưới 60 tháng tuổi tại bệnh viện Châm cứu Trung Ương chưa tốt nên cần có những biện pháp hỗ trợ can thiệp nhằm góp phần cải thiện thiện tình trạng dinh dưỡng.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 120, Số 04 .- Tr.82-89-
dc.subjectTrẻ bại nãovi_VN
dc.subjectTình trạng dinh dưỡngvi_VN
dc.subjectTriệu chứng táo bónvi_VN
dc.titleTình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ bại não dưới 60 tháng tuổi điều trị tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương năm 2016 – 2017vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.71 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.