Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22939
Title: Kiến thức, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người sản xuất nước uống đóng chai tại Hà Nội năm 2016 và một số yếu tố liên quan
Authors: Nguyễn, Thị Thu Liễu
Trịnh, Bảo Ngọc
Đỗ, Nam Khánh
Keywords: Kiến thức
Thực hành về an toàn thực phẩm
Nhà sản xuất nước uống đóng chai
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 120, Số 04 .- Tr.90-96
Abstract: Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm của người sản xuất tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 và một số yếu tố liên quan”. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 355 người sản xuất nước uống đóng chai bằng phỏng vấn trực tiếp kết hợp quan sát. Kiến thức về an toàn thực phẩm chung của nhà sản xuất nước uống đóng chai đạt 86,5%. Thực hành về an toàn thực phẩm chung của người sản xuất nước uống đóng chai đạt 80,3%. Kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm có mối liên quan chặt chẽ đến trình độ học vấn của người sản xuất với p < 0,05. Khoảng gần 20% người sản xuất tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa có kiến thức, thực hành tốt về vệ sinh an toàn thực phẩm. Người có trình độ học vấn cao có kiến thức, thực hành tốt hơn về vệ sinh an toàn thực phẩm so với người có trình độ học vấn thấp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22939
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.64 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.188.89


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.