Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22941
Title: Thực trạng điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn tập thể của một số trường tiểu học Thành phố Hà Nội năm 2018
Authors: Đặng, Quang Tân
Trịnh, Bảo Ngọc
Nguyễn, Văn Công
Nguyễn, Hoài Vũ
Lê, Thị Quỳnh Trang
Keywords: Điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm
Bếp ăn tập thể
Trường tiểu học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 120, Số 04 .- Tr.97-104
Abstract: Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn tập thể của một số trường tiểu học Thành phố Hà Nội năm 2018. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 51 trường tiểu học tại 2 quận nội thành (Ba Đình, Cầu Giấy) và 2 huyện ngoại thành (Hoài Đức, Thanh Trì) thành phố Hà Nội. Kết quả cho thấy tỷ lệ các trường tiểu học có bếp ăn tập thể đạt tiêu chuẩn về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm là 68,6%, trong đó, tỷ lệ trường đạt điều kiện vệ sinh cơ sở là 70,6%; đạt điều kiện vệ sinh dụng cụ chứa đựng thực phẩm là 74,5%; đạt điều kiện vệ sinh, bảo quản thực phẩm là 72,5%; đạt điều kiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và điều kiện hồ sơ pháp lý, sổ sách là 94,1%. Tỷ lệ các trường tiểu học đạt về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm chưa cao. Cần tăng cường kiểm tra, giám sát sau khi cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm hoặc ký bản cam kết an toàn thực phẩm cho bếp ăn tập thể các trường tiểu học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22941
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.95 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.188.89


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.