Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22944
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dạng cánh tới các đặc tính khí động học bằng CPD
Authors: Phạm, Thị Thanh Hương
Lê, Quang
Keywords: Cánh khí động
Lực nâng
Lực cản
Khí động lực học
CFD
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.52-57
Abstract: Tính toán, lựa chọn hình dáng cánh máy bay là khâu rất quan trọng trong quá trình thiết kế chế tạo máy bay. Đối vói các máy bay bay với tốc độ thấp (dưới 0.4M) đòi hỏi cánh máy bay dễ chế tạo và có đặc tính khí động tốt mà không cần tính toán hoặc thử nghiệm. Trong bài báo này, các tác giả tính toán và so sánh kết quả cho các loại cánh có cùng tỷ số dạng AR, cùng diện tích S những hình chiếu phẳng có các dạng khác nhau, từ đó đưa ra các nhận xét bổ ích cho quá trình chọn cánh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22944
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.