Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22946
Title: Tính toán, thiết kế giả tạo dao động cho tháo pháo xe xích chiến đấu
Authors: Võ, Văn Trung
Nguyễn, Minh Tân
Keywords: Khung tạo dao động
Hệ thống ổn định
Xe xích chiến đấu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.58-63
Abstract: Bài báo trình bày phương pháp tính toán các lực tác dụng lên hệ thống cơ khí làm cơ sở đế thiết kế, chế tạo các chi tiết của thiết bị tạo dao động trong mặt phẳng tầm và mặt phẳng hướng. Đây là một thiết bị dùng để kiểm tra chất lượng hệ thống ổn định pháo xe xích chiến đấu họ T-54, T-55, sau sửa chữa tại nhà máy.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22946
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.