Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22947
Title: Kiểm định và thiết lập công thức ước tính chiều cao trên người bệnh tuổi trưởng thành tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2017 – 2018
Authors: Nguyễn, Thùy Linh
Ma, Ngọc Yến
Đỗ, Nam Khánh
Bùi, Thị Trà Vi
Ngô, Thị Thu Hiền
Trần, Thị Thu Huyền
Keywords: Ước tính chiều cao
Chiều cao đầu gối
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 120, Số 04 .- Tr.121-128
Abstract: Nghiên cứu nhằm kiểm định và thiết lập công thức ước tính chiều cao trên người bệnh tuổi trưởng thành tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2017-2018. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang trên 512 người bệnh từ 18-64 tuổi, được thực hiện từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018. Kết quả: có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa chiều cao được ước tính theo công thức người trưởng thành Châu Âu so với chiều cao đứng thực tế của người Việt Nam. Công thức mới được thiết lập: đối với nam “Chiều cao = 2,12 x Chiều cao đầu gối + 59,06” và đối với nữ “Chiều cao = 2,09 x Chiều cao đầu gối + 57,37”. Thay giá trị chiều cao đầu gối của nhóm kiểm định công thức vào công thức mới, kết quả cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa chiều cao đứng thực tế và chiều cao được ước tính từ công thức mới. Kết luận: Công thức ước tính chiều cao mới từ chiều cao đầu gối sẽ hữu dụng trong thực hành lâm sàng và phù hợp với người trưởng thành Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22947
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.76 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.