Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22948
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Hữu Lý-
dc.contributor.authorChu Giang-
dc.date.accessioned2020-03-31T02:50:58Z-
dc.date.available2020-03-31T02:50:58Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0866-7056-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22948-
dc.description.abstractDựa trên kết quả khảo sát thực nghiệm về khả năng giảm nhiệt và kết quả đo được khi thử nghiêm, bài báo trình bày phương pháp thử nghiệm để xác định công suất cần thiết của hệ thông điều hòa sẽ lắp trên các thùng công tác kín làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao. Kết quả nghiên cứu đã góp phần cải tiến thành công xe thiết giáp bánh lốp thành xe thiết giáp cứu thương. Xe cải tiến đã đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của Phái bộ Liên hợp quốc đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình (GGHB) ở Nam Xu Đăng.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.64-67-
dc.subjectNghiên cứu thực nghiệmvi_VN
dc.subjectThùng công tác kínvi_VN
dc.subjectHệ thống điều hòavi_VN
dc.subjectThiết giúp cứu thươngvi_VN
dc.subjectGìn giữ hòa bìnhvi_VN
dc.titleNghiên cứu thực nghiệm xác định công suất cần thiết của hệ thống điều hòa lắp trên các thùng công tác kínvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.11.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.