Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22949
Title: Tính toán các đặc tính động lực học và khảo sát ổn định chế độ hạ cánh của máy bay phản lực luyện tập loại nhỏ
Authors: Lê, Quang
Phạm, Thị Thanh Hương
Keywords: Chuyển động dọc trục
Chu kì ngắn
Chu kì dài
Chất lượng bay
Mô phỏng
CFD
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.68-72
Abstract: Giai đoạn hạ cánh của máy bay là giai đoạn điều khiển phức tạp và nguy hiểm nhất. Giai đoạn này có thể phân làm 4 bước: Ở đây, ta tập trung vào bước hạ độ cao tiếp đất, bước này chịu ảnh hưởng nhiều của đặc tính động lực học máy bay. Để có được các thông số tính toán, từ kích thước hình học, trọng lượng máy bay khi hạ cánh bằng phần mềm AnsysFluent kết hợp với tài liệu DatCom thông qua phần mền AAA bài báo đưa ra được các hệ số đạo hàm ổn định và điểu khiến. Kết quả giải trên Matlab cho phép đánh giá tính ổn định ở quá trình hạ đô cao-tiếp đất của máy bay phản lực huấn luyện quân sự. Kết quả của nghiên cứu này là cơ sở xây dựng các bài huấn luyện đặc biệt trong điều kiện môi trường không khí có nhiễu động.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22949
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.