Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2295
Title: Quan hệ về con chó trong văn hóa Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Văn Nguyên
Keywords: Con giáp
Địa chi
Biểu tượng văn hóa
Con chó
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .- Tr.45-50
Abstract: Trong văn hóa Á Đông, chó (Tuất) được xếp thứ 11 trong 12 con giáp. Được coi là một loài vật mang tính “chí Dương”, chó không những được mang tính linh mà còn được các cư dân trên nhiều khu vực tôn kính và tế tự. Đối với Việt Nam, trong vùng ảnh hưởng của văn hóa Hán, chó còn là con vật mang lại sự may mắn. Bài viết này giới thiệu về nguồn gốc cũng như sự thay đổi quan niệm về chó trong văn hóa cổ đại Trung Quốc, từ sự tôn trọng cho đến sự ví von có tính khinh miệt trong dòng chảy lịch sử của văn hóa Hán.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2295
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_389.43 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.