Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22951
Title: Bài toán thuật phóng trong cho đạn hơi liên thanh cỡ 7,62 mm kiểu M43 không đầu
Authors: Trịnh, Trung Hiếu
Nguyễn, Thanh Điền
Nguyễn, Quang Lượng
Keywords: Thuật phóng trong
Đạn hơi không đầu đạn
Hệ phương trình thuật phóng trong
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.80-83
Abstract: Bài báo trình bày phương pháp giải bài toán thuật phóng trong của đạn hơi liên thanh cỡ 7,62 mm kiểu M43 không đầu đạn dùng cho súng AK47. Đưa ra hệ phương trình thuật phóng trong và các giả thiết để giải cho đạn hơi không dùng đầu đạn. Xác định sự phụ thuộc áp suất trong nòng theo thời gian và áp suất lớn nhất khi bắn đạn hơi không dùng đầu đạn. Đưa ra kết quả giải bài toán động lực học máy tự động súng tiểu liên AK47 cho đạn thường và đạn hơi liên thanh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22951
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.