Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22952
Title: Nghiên cứu một số tính chất của vải không dệt dùng trong lĩnh vực y tế
Authors: Đào, Anh Tuấn
Keywords: Tính chất vải
Lĩnh vực y tế
Vải không dệt
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.84-87
Abstract: Bài báo đã tiến hành nghiên cứu xác định một số tính chất của mẫu vải không dệt dùng làm khăn lau tay trong môi trường bệnh viện như: Khối lượng riêng, độ dày, độ thấm hút nước, độ bền xé, độ thoáng khí. Các tính chất này cũng được kiểm tra cho mẫu khăn lau tay làm từ vải bông và khăn giấy. Sau đó, tác giả thực hiện so sánh, đánh giá các loại khăn dựa vào các tính chất trên. Dựa vào kết quả thu được, tác giả kết luận, trong phạm vi sử dụng làm khăn lau trong bệnh viện, loại khăn làm từ vải không dệt là phù hợp hơn so với hai loại khăn kia, Vì nó vừa đảm bảo được độ bền, có khả năng thấm hút nước cao, tránh khả năng bị lây nhiễm khuẩn chéo, lại thuận tiện trong việc lưu trữ và bảo quản.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22952
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.