Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22956
Title: Đẩy mạnh cải cách hành chính trong giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng 4.0
Authors: Việt Anh
Keywords: Cải cách hành chính
Giáo dục nghề nghiệp
Đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng 4.0
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.95-96
Abstract: Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã và đang chiếm vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc gia. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 đang phát triển mạnh mẽ. như hiện nay, công tác cải cách trong lĩnh vực GDNN càng cần phải được tiến hành nhiều hơn nữa mới đáp ứng được yêu cầu đặt ra.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22956
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
888.96 kBAdobe PDF
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.