Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22957
Title: Hệ thống cân động tốc độ thấp
Keywords: Hệ thống cân động tốc độ thấp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.97
Abstract: Hệ thống cân động tốc độ thấp do Công ty Cadpro nghiên cứu thiết kế và chế tạo, giúp kiểm tra tải trọng xe trên hệ thống đường bộ, phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm tải trọng, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22957
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
445.09 kBAdobe PDF
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.