Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22958
Nhan đề: Robot hái dâu có thể thu hoạch 11.000 quả/ngày
Tác giả: An Khang
Từ khoá: Hái dâu có thể thu hoạch 11.000 quả/ngày
Robot
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.98
Tóm tắt: Robot Rubion có thể chọn chính xác những quả dâu chín đỏ và hái vào giỏ mà không làm trái cây dập nát hay hư hỏng.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22958
ISSN: 0866-7056
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
358.02 kBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.