Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22959
Title: Chủ động đưa tín dụng chính sách đến tay hộ nghèo
Authors: Thu Huyền
Keywords: Chủ động đưa tín dụng chính sách đến tay hộ nghèo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.99-100
Abstract: Để gỡ “nút thắt” trong cho vay hộ nghèo DTTS, huyện Kbang (Gia Lai) sẽ tập trung tuyên truyền tại các làng, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Cùng với đó, các ngành chức năng và các đoàn thể địa phương sẽ quan tâm hướng dẫn cách làm ăn, xây dựng các mô hình sản xuất để người dân yên tâm vay vốn, biết cách sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22959
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
949.34 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.