Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22960
Title: Chìa khóa xóa đói giảm nghèo ở huyện 30a
Authors: Hồ, Khánh Thiện
Keywords: Chìa khóa xóa nghèo ở huyện 30a
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.101-102
Abstract: Những năm qua, nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách cùng với việc đầu tư cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện thực tế, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đang có những bước đi khá vững chắc trên đường tìm chìa khóa xóa nghèo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22960
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
836.57 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.