Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22987
Title: Một số câu hỏi và bài tập nâng cao chương trình Oxy lưu huỳnh
Authors: Nguyễn, Duy Phước
Keywords: Một số câu hỏi
Bài tập nâng cao
Chương trình oxy lưu huỳnh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 18(342) .- Tr.21-23
Abstract: Tại sao sau những cơn mưa có sấm chớp thì đường xá, khu phố... trở nên sạch quang, mát mẻ, trong lành?... Cho m gam hỗn hợp X gồm CuCI₂ và FeCI₃ vào nước thu được dung dịch A. Chia A làm hai phần bằng nhau. Sục khí H₂S dư vào phần 1 được 1,28 gam kết tủa, cho Na₂S dư vào phần 2 được 3,04 gam kết tủa. Tính m... Đây là một trong số các câu hỏi và bài tập nâng cao chương trình Oxy lưu huỳnh tác giả xin được trình bày đến độc giả.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22987
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
398.53 kBAdobe PDF
Your IP: 54.92.164.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.