Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2299
Title: Thành phần axit amin của Ngán (Austriella corrugata) thu tại một số địa điểm ở Quảng Ninh =
Other Titles: The composition of amino acids for Austriella corrugata collected in Quang Ninh province
Authors: Đỗ, Văn Thịnh
Đàm, Thị Mỹ Chinh
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Trần, Thị Thúy Hà
Keywords: Con Ngán
Austriella corrugata
Phân tích
Axit amin
Quảng Ninh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 328 .- Tr.63-67
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá thành phần và hàm lượng axit amin trong con Ngán (Austriella corrugata) thuộc 5 quần đàn thu tại Quảng Ninh và được tiến hành với hai đợt thu mẫu (tháng 6 và tháng 11 năm 2016). Mười sáu loại axit amin được xác định bằng hệ thống sắc khí lỏng HPLC Agilent 1200 theo tiêu chuẩn AOAC 994.12. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tất cả các mẫu Ngán tại 5 quần đàn đều chứa 16 loại axit amin, bao gồm cả axit amin thiết yếu và axit amin không thiết yếu. Có sự khác nhau về hàm lượng axit amin và chỉ số đánh giá chất lượng protein trong con Ngán thu tại Đài Xuyên và Hoàng Tân có xu hướng cao hơn các điểm còn lại.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2299
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_874.16 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.