Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23028
Title: Làm theo tư tưởng về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Quốc Dũng
Keywords: Làm theo tư tưởng về đạo lý
Uống nước nhớ nguồn
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 921 .- Tr.15-19
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người không chỉ được cả dân tộc Việt Nam kính yêu mà còn được nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới ngưỡng mộ, kính phục và tôn vinh. Bởi ở Người, từ tư tưởng đến phong cách ứng xử với các vấn đề của đời sống con người luôn chứa đựng tính nhân văn sâu sắc, cao cả. Đặc biệt là trong Di chúc mà Người để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trước lúc đi xa, trong đó có đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23028
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.98 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.