Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23028
Nhan đề: Làm theo tư tưởng về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả: Trần, Quốc Dũng
Từ khoá: Làm theo tư tưởng về đạo lý
Uống nước nhớ nguồn
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 921 .- Tr.15-19
Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người không chỉ được cả dân tộc Việt Nam kính yêu mà còn được nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới ngưỡng mộ, kính phục và tôn vinh. Bởi ở Người, từ tư tưởng đến phong cách ứng xử với các vấn đề của đời sống con người luôn chứa đựng tính nhân văn sâu sắc, cao cả. Đặc biệt là trong Di chúc mà Người để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trước lúc đi xa, trong đó có đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23028
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.98 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.