Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2302
Title: Trung Quốc tham gia quản trị khu vực và toàn cầu thông qua các cơ chế hợp tác đa phương
Authors: Nguyễn, Thị Hạ
Trần, Hồng Việt
Keywords: Quản trị toàn cầu
RCEP
FTAAP
BRICS
NDB
Vành đai và Con đường
Châu Á – Thái Bình Dương
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .- Tr.51-63
Abstract: Với việc tham gia ngày càng nhiều và hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, không ngừng nỗ lực để nâng cao uy tín trong hệ thống tiền tệ quốc tế, khẳng định vai trò trong các thể chế hợp tác đa phương như Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á và Ngân hàng Phát triển mới của nhóm BRICS; thúc đẩy thành lập Khu thương mại tự do châu Á – Thái Bình Dương và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực, cùng sáng kiến “Vành đai và Con đường” nhằm kết nối khu vực, Trung Quốc đang để lại dấu ấn rõ nét trên nhiều mặt của hệ thống kinh tế và tài chính quốc tế, đồng thời gia tăng ảnh hưởng cũng như vai trò quản trị của nước này trên thế giới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2302
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.42 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.