Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2302
Nhan đề: Trung Quốc tham gia quản trị khu vực và toàn cầu thông qua các cơ chế hợp tác đa phương
Tác giả: Nguyễn, Thị Hạ
Trần, Hồng Việt
Từ khoá: Quản trị toàn cầu
RCEP
FTAAP
BRICS
NDB
Vành đai và Con đường
Châu Á – Thái Bình Dương
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .- Tr.51-63
Tóm tắt: Với việc tham gia ngày càng nhiều và hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, không ngừng nỗ lực để nâng cao uy tín trong hệ thống tiền tệ quốc tế, khẳng định vai trò trong các thể chế hợp tác đa phương như Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á và Ngân hàng Phát triển mới của nhóm BRICS; thúc đẩy thành lập Khu thương mại tự do châu Á – Thái Bình Dương và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực, cùng sáng kiến “Vành đai và Con đường” nhằm kết nối khu vực, Trung Quốc đang để lại dấu ấn rõ nét trên nhiều mặt của hệ thống kinh tế và tài chính quốc tế, đồng thời gia tăng ảnh hưởng cũng như vai trò quản trị của nước này trên thế giới.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2302
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.42 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.235.85.115


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.