Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2304
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Thị Hồng Phương-
dc.date.accessioned2018-06-11T08:23:29Z-
dc.date.available2018-06-11T08:23:29Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-0098-
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2304-
dc.description.abstractDanh tiếng của tổ chức trong lĩnh vực giáo dục như trường đại học cao đẳng là vấn đề được các nhà nghiên cứu quan tâm trong khoảng vài thập kỷ gần đây. Nghiên cứu này tìm hiểu mối quan hệ giữa nhận thức của giảng viên về danh tiếng của nhà trường và sự gắn kết với tổ chức của họ. Kết quả điều tra trên 560 giảng viên thuộc 10 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn 3 tỉnh thành phố: Hà Nội, Thái Bình và Tuyên Quang cho thấy có mối tương quan khá mạnh, theo chiều tích cực có ý nghĩa thống kê giữa nhận thức về danh tiếng của nhà trường và sự gắn kết với tổ chức của giảng viên. Phân tích phương trình tuyến tính (SEM) cho thấy nhận thức về danh tiếng có ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của giảng viên với hệ số ảnh hưởng là 0,136 đơn vị. Nghiên cứu cũng phát hiện, nhận thức về danh tiếng của nhà trường có mối liên hệ có ý nghĩa với sự gắn kết với tổ chức thông qua yếu tố trung gian là đặc điểm công việc. Hiệu ứng gián tiếp của việc nhận thức về công việc của giảng viên có ý nghĩa thống kê với test Sobel (t = 0,1667; z = 4,22; p - 0,000) cho phép giải thích 10,9% giá trị biến thiên của sự gắn kết với tổ chức.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Tâm lý học;Số 1 .- Tr.79-89-
dc.subjectDanh tiếng của nhà trườngvi_VN
dc.subjectGắn kết với tổ chứcvi_VN
dc.subjectGiảng viênvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của nhận thức về danh tiếng nhà trường đến gắn kết với tổ chức của giảng viênvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_575.29 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.