Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2305
Title: Điều chỉnh chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc thời đại Tập Cận Bình
Authors: Dương, Văn Lợi
Keywords: Ngoại giao Trung Quốc
Ngoại giao láng giềng
Chính sách đối ngoại Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .- Tr.64-77
Abstract: Chính sách ngoại giao láng giềng là một trong bốn chính sách ngoại giao lớn trong cục diện đối ngoại của Trung Quốc. Chính sách này đã giúp Trung Quốc gặt hái được nhiều thành công trong đối ngoại kể từ sau Chiến tranh lạnh. Từ Đại hội XVIII đến nay đã mở ra thời đại mới – thời đại Tập Cận Bình, Ban lãnh đạo mới Trung Quốc đã tiến hành điều chỉnh chính sách ngoại giao láng giềng, nhất là từ khi diễn ra Hội nghị về công tác ngoại giao láng giềng mở rộng (ngoại giao chu biên) ngày 14 – 10 – 2013. Vậy, Trung Quốc đã điều chỉnh những nội dung gì và kết quả ra sao sẽ là những nội dung bài viết tập trung phân tích.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2305
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_871.61 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.236.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.