Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2308
Title: Thân phận của người ở rể qua thư tịch cổ Trung Hoa
Authors: Dương, Tuấn Anh
Keywords: Người ở rể
Thân phận
Thư tịch cổ Trung Hoa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .- Tr.78-83
Abstract: Trong đời Hán, địa vị của người ở rễ không khác gì thời Tần, vẫn bị xã hội coi rẻ. Dần dà, lối suy nghĩ về một loại người là kẻ nghèo hèn, “làm suy bại phong tục”, trọng lợi ích kinh tế mà thiếu trách nhiệm cộng đồng, đáng bị trách phạt… cứ đeo đẳng mãi người ở rể hàng ngàn năm trong văn hóa Trung Quốc, trở thành một “nét văn hóa truyền thống” đáng sợ ở Trung Quốc.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2308
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_369.05 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.205.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.