Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23083
Nhan đề: Một mở rộng của luật mạnh số lớn loại Marcinkiewicz - Zydmund
Tác giả: Tôn, Thất Tú
Nguyễn, Thị Hải Yến
Từ khoá: Hàm biến thiên chính quy
Hàm biến thiên chậm
Dãy biến ngẫu nhiên bị chặn
Luật mạnh số lớn Marcinkiewicz - Zydmund
Định lí Karamata
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng;Số 28 .- Tr.11-15
Tóm tắt: Xét dãy các biến ngẫu nhiên độc lập có kỳ vọng hữu hạn và bị chặn ngẫu nhiên bởi biến ngẫu nhiên. Trong bài báo này, sử dụng khái niệm và các tính chất của hàm số biến thiên chính quy, chúng tôi trình bày một mở rộng của luật mạnh số lớn loại Marcinkiewicz - Zydmund cho dãy các biến ngẫu nhiên này.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23083
ISSN: 1859-4603
Bộ sưu tập: Khoa học Trường ĐH Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.