Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23085
Title: Điều hành chính sách tiền tệ thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Đắc Hưng
Keywords: Điều hành chính sách tiền tệ
Mục tiêu kinh tế vĩ mô
Giai đoạn hiện nay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 924 .- Tr.60-66
Abstract: Chính sách tiền tệ là một trong số các chính sách kinh tế vĩ mô hàng đầu, được phối hợp chặt chẽ với các chính sách khác, đặc biệt là chính sách tài khóa, chính sách đầu tư, chính sách thương mại,... nhằm thực hiện thành công các mục tiêu chung của nền kinh tế. Trong thời gian qua, thực tiễn đã ghi nhận những thành công lớn của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng bền vững nền kinh tế, góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội khác theo nghị quyết của Quốc hội và mục tiêu của Chính phủ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23085
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.73 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.