Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23094
Title: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Liên minh châu Âu vào Việt Nam: Thực trạng và triển vọng
Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương
Keywords: Thu hút đầu tư trực tiếp
Liên minh châu Âu
Việt Nam
Thực trạng và triển vọng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 924 .- Tr.102-106
Abstract: Trong thời gian qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Liên minh châu Âu (EU) vào Việt Nam nhìn chung gia tăng, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, dòng vốn này vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai bên. Với việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) ngày 30-6-2019, triển vọng thu hút FDI từ các nước EU vào Việt Nam được kỳ vọng sẽ có sự phát triển mạnh mẽ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23094
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.