Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23095
Title: Về mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị trong thời đại ngày nay
Authors: Vũ, Thị Minh Thắng
Keywords: Về mối quan hệ giữa tôn giáo
Chính trị trong thời đại ngày nay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 924 .- Tr.107-111
Abstract: Trong phần lớn thời gian của thế kỷ XX, vị thế và vai trò của tôn giáo, đặc biệt trong quan hệ với chính trị không được quan tâm nhiều, thậm chí bị phủ định. Cùng với quá trình hiện đại hóa, thế tục hóa trở thành một xu thế phổ biến trên thế giới, còn tôn giáo dường như lui về không gian riêng của đời sống cá nhân. Tình hình bắt đầu thay đổi kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc cùng với sự gia tăng của quá trình toàn cầu hóa. Sự hiện diện và sức ảnh hưởng của tôn giáo trong đời sống chính trị - xã hội trên thế giới đã trở thành thực tế khó có thể phủ nhận, và theo đó, quan hệ giữa tôn giáo với chính trị có nhiều biến chuyển lớn, kéo theo nhiều tác động quan trọng đến nhiều quốc gia cũng như đời sống chính trị quốc tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23095
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.