Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23103
Title: Hoàn thiện pháp luật về an ninh mạng trong tình hình hiện nay.
Authors: Nguyễn, Minh Chính
Keywords: Hoàn thiện pháp luật
An ninh mạng trong tình hình hiện nay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 923 .- Tr.48-52
Abstract: Việc quy định các biện pháp bảo vệ an ninh mạng có vai trò vô cùng quan trọng, là cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động bảo vệ an ninh mạng và điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Luật An ninh mạng được ban hành đã bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế và góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh mạng, góp phần tạo nên một không gian mạng có tính an toàn hơn, lành mạnh hơn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23103
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.