Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23104
Title: Việt Nam trong thế kỷ XX: Từ thách thức lịch sử đến cơ hội hợp tác
Authors: Nguyễn, Văn Kim
Keywords: Việt Nam trong thế kỷ XX
Từ thách thức lịch sử
Đến cơ hội hợp tác
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 923 .- Tr.53-59
Abstract: Trải qua những thăng trầm của lịch sử, được tôi rèn qua các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, qua hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã viết nên lịch sử của một dân tộc với sinh lực văn hóa mạnh mẽ, đầy tự hào, sẵn sàng vượt qua những thách thức, khó khăn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23104
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.73 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.