Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23111
Title: Cần sớm ngăn chặn bệnh “nhạt Đảng”
Authors: Nguyễn, Tri Thức
Hà, Xuân Thái
Keywords: Cần sớm ngăn chặn bệnh “nhạt Đảng”
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 923 .- Tr.93-99
Abstract: Thời gian qua, tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” đã xuất hiện ở một bộ phận cán bộ, đảng viên; là một biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị đáng quan ngại, cần phải sớm nhận diện, tìm giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả. Trong đó, “nhạt Đảng ” chính là biểu hiện mới của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, dẫn đến phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không giữ được bản chất cách mạng của người đảng viên, thờ ơ, vô cảm với chính trị, không hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23111
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.