Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23112
Title: Quan hệ đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Authors: Đỗ, Thùy Dương
Keywords: Quan hệ đối ngoại
Đảng Cộng sản Việt Nam
Châu Á - Thái Bình Dương
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 923 .- Tr.100-105
Abstract: Trong những năm gần đây, châu Á - Thái Bình Dương đã trở thành trung tâm địa - chiến lược mới của thế giới, đi đầu về xu thế liên kết kinh tế khu vực; tuy nhiên, nơi đây cũng là điểm hội tụ nhiều bất trắc, khó lường, mang đến cả cơ hội lẫn thách thức đối với các quốc gia trong khu vực, đòi hỏi các quốc gia phải có những quyết sách nhanh nhạy và bản lĩnh hơn trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc. Trong bối cảnh đó, các chính đảng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngày càng phát huy vị trí, vai trò không chỉ trên chính trường của mỗi nước, mà còn trong đời sống chính trị quốc tế ở khu vực. Các mối quan hệ đối ngoại - quan hệ đối ngoại đảng - với các chính đảng, diễn đàn chính trị quốc tế và chính khách nước ngoài, đã được Đảng Cộng sản Việt Nam triển khai ngay từ khi Đảng ra đời. Trải qua hơn 30 năm đổi mới, nhất là trong quá trình hội nhập quốc tế, đối ngoại đảng đã góp phần quan trọng bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tối ưu hóa lợi ích của đất nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23112
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.