Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23116
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLại, Thị Ngân-
dc.date.accessioned2020-04-11T08:09:34Z-
dc.date.available2020-04-11T08:09:34Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0868-3808-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23116-
dc.description.abstractTừ sau Đại hội IX của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được nghiên cứu vừa tổng thể, vừa phân tích dưới các góc độ khác nhau về những vấn đề khác nhau. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế là cần thiết và càng trở nên cấp thiết, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước ta đã và đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Qua quá trình nghiên cứu, có thể thấy trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng của người về kinh tế là một bộ phận hợp thành, là tư tưởng của nhà chính trị bàn về kinh tế, do đó nó có sự thống nhất cao độ giữa kinh tế với chính trị, kinh tế với văn hóa, đạo đức và con người. Nó được hình thành và phát triển cùng.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 549 .- Tr.10-12-
dc.subjectGóp phần tìm hiểu quan điểmvi_VN
dc.subjectHồ Chí Minhvi_VN
dc.subjectVề kinh tế tư nhânvi_VN
dc.titleGóp phần tìm hiểu quan điểm của Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhânvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
570.44 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.