Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23131
Title: Quản lý chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực y tế tỉnh Đắk Nông
Authors: Võ, Quang Hợp
Keywords: Quản lý chi ngân sách nhà nước
Cho lĩnh vực y tế
Tỉnh Đắk Nông
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 549 .- Tr.56-58
Abstract: Trong điều kiện Đắk Nông là một tỉnh nghèo, còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, cũng như phát triển sự nghiệp y tế, thì việc nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực y tế là một yêu cầu cấp thiết nhằm hoàn thành các mục tiêu của Đảng và Nhà nước giao cho ngành y tế, góp phần cho sự phát triển chung của xã hội, nâng cao sức khỏe cũng như chất lượng sống của người dân. Do vậy, việc nghiên cứu nhằm quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước để phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23131
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
631.65 kBAdobe PDF
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.