Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23134
Title: Tuyệt chiêu sử dụng “nước” trong bài toán điện phân - đồ thị điện phân
Authors: Nguyễn, Đình Thi
Keywords: Tuyệt chiêu sử dụng “nước”
Trong bài toán điện phân
Đồ thị điện phân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 19(343) .- Tr.1-6,9
Abstract: Tác giả giới thiệu về nước trong điện phân làm cơ sở lý thuyết cho việc sử dụng tuyệt chiêu “nước” trong các bài toán điện phân và đồ thị điện phân.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23134
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
925.65 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.