Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23136
Title: Xác định thành phần hai nguyên tử trong chương trình hóa học lớp 10 bằng cách lập hệ phương trình
Authors: Trịnh, Quang Cảnh
Keywords: Xác định thành phần hai nguyên tử
Chương trình hóa học lớp 10
Bằng cách lập hệ phương trình
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 19(343) .- Tr.7-9
Abstract: Đây là cách làm cơ bản, truyền thống khi giải bài tập tự luận, đặc biệt trong các kỳ thi học sinh giỏi ở cấp THPT (Dạng 1). 1: Học sinh cần gọi ẩn và đặt điều kiện. Bước 2: Từ dữ kiện đề bài, lập thành các phương trình theo ẩn đã đặt. Bước 3: Dùng kiến thức toán học, giải các hệ phương trình đó.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23136
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
399.14 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.