Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23137
Title: Giải nhanh bài toán hợp chất của nhôm phản ứng dung dịch Acid và Bazo
Authors: Phan, Duy Thành
Keywords: Giải nhanh bài toán
Hợp chất của nhôm
Phản ứng dung dịch Acid
Bazo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 19(343) .- Tr.10-14
Abstract: Bài viết này tác giả ứng dụng phương pháp giải nhanh bài toán hợp chất của nhôm bằng cách đưa ra lý thuyết để xác lập công thức làm cơ sở vận dụng vào việc giải bài tập đạt kết quả.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23137
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
624.92 kBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.