Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23138
Title: Bài tập nâng cao về kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn
Keywords: Bài tập nâng cao về kim loại kiềm
Kiềm thổ
Nhôm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 19(343) .- Tr.15-22
Abstract: Tác giả đưa ra nhiều dạng bài tập nâng cao về kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm đã được thí nghiệm bằng phản ứng hóa học có hướng dẫn giải giúp bạn đọc khi gặp phải các dạng bài tập này có thể giải một cách hiệu quả nhất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23138
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.