Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23143
Title: Hiểu biết mới về pH của nước
Authors: Lê, Xuân Tiên
Keywords: Hiểu biết mới về pH của nước
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 19(343) .- Tr.38
Abstract: Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Tổng hợp của bang California và Trường Đại hoc Tổng hợp Rochester ở thành phố New York (Mỹ) đã giải thích được tại sao nước lại có pH gần như trung tính và hơi acid một chút. Họ đã chỉ ra rằng pH của nước được xác định bởi một sự phân chia phân tử rất hiếm và ngắn ngủi đến mức không thể quan sát được nó trong thực tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23143
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
169.35 kBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.