Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23143
Nhan đề: Hiểu biết mới về pH của nước
Tác giả: Lê, Xuân Tiên
Từ khoá: Hiểu biết mới về pH của nước
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 19(343) .- Tr.38
Tóm tắt: Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Tổng hợp của bang California và Trường Đại hoc Tổng hợp Rochester ở thành phố New York (Mỹ) đã giải thích được tại sao nước lại có pH gần như trung tính và hơi acid một chút. Họ đã chỉ ra rằng pH của nước được xác định bởi một sự phân chia phân tử rất hiếm và ngắn ngủi đến mức không thể quan sát được nó trong thực tế.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23143
ISSN: 1859-4069
Bộ sưu tập: Hóa học và ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
169.35 kBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.