Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23145
Title: Học mà vui…vui mà học
Authors: Thanh Tùng
Keywords: Đáp án ô chữ kỳ trước
Trí tuệ nhân tạo
Ô chữ kỳ này
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 19(343) .- Tr.40
Abstract: Bài viết đáp án ô chữ kỳ trước và Đề ra ô chữ kỳ này để tăng thêm sự hiểu biết, tạo sự hứng thú và vui vẻ đối với học sinh THPT, Thầy Cô giáo dạy cấp THPT, các Nhà nghiên cứu và những ai có quan tâm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23145
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
85.6 kBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.