Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23148
Title: Nét tương đồng giữa câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp và câu không đề trong tiếng Việt
Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang
Keywords: Câu vô nhân xưng
Tiếng Pháp
Câu không đề
Tiếng Việt
Nét tương đồng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ;Số 57 .- Tr.21-30
Abstract: Câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp, một kiểu câu đặc trưng của các ngôn ngữ thiên chủ ngữ, cũng được xem là câu không có chủ đề. Đây chính là cơ sở để chúng tôi so sánh giữa câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp và câu không đề trong tiếng Việt với mong muốn có thể giúp người sử dụng tiếng Pháp lĩnh hội và dùng đúng kiểu câu này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23148
ISSN: 1859-2503
Appears in Collections:Khoa học Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.