Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23152
Title: Cách sử dụng hoán dụ và so sánh của N.V. Gogol trong tác phẩm "Những linh hồn chết" (trên cơ sở ngữ liệu "nhóm từ vựng chỉ trang phục")
Authors: Nguyễn, Bảo Khanh
Keywords: Những linh hồn chết
Biện pháp hoán dụ
Biện pháp so sánh
Từ vựng
Trang phục
Nikolai Vasilyevich Gogol
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ;Số 57 .- Tr.67-78
Abstract: Nikolai Vasilyevich Gogol là một nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng Nga. “Những linh hồn chết" (Mëpmɞbie ∂yɯu) là một trong những tác phẩm lớn nhất của ông. "Những linh hồn chết" thuật lại chuyến phiêu lưu của nhân vật Chichikov, một người trẻ tuổi thuộc tầng lớp trung lưu của xã hội Nga lúc bấy giờ. Mục đích những chuyến đi của y là mua lại những tá điền hay những nô lệ đã chết nhưng chủ đất chưa khai báo, chưa xóa tên nhằm phục vụ cho dã tâm lừa bịp của bọn địa chủ. Qua đó ông đã vẽ nên một bức ký họa đầy đủ nhất về đời sống con người và xã hội mang tính chất “lừa bịp “dưới chế độ nông nô vào thế kỷ XIX. Tác phẩm còn hướng đến một giá trị cao đẹp hơn là lên án, tố cáo giai cấp thống trị đồng thời thể hiện niềm tin, niềm lạc quan và khát vọng tự do hạnh phúc của nhân dân dưới chế độ Nga lúc bấy giờ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23152
ISSN: 1859-2503
Appears in Collections:Khoa học Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.