Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23154
Title: Chủ tịch Hồ Chí Minh với phương pháp học tập ngoại ngữ
Authors: Nguyễn, Thị Như
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tự học
Kiên trì
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ;Số 57 .- Tr.91-100
Abstract: Bài báo nghiên cứu về phương pháp học tập ngoại ngữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt cuộc đời, Bác Hồ luôn tạo môi trường học tập ở mọi hoàn cảnh, mọi nơi, mọi lúc. Với Bác, mỗi một điểm đến đều là một trường đại học. Quá trình học tập đó còn gắn với sự kiên trì, bền bỉ, tự học không ngừng, vận dụng sáng tạo linh hoạt trong thực tế nơi Bác sống và làm việc. Kết quả, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc thông, viết thạo, sử dụng nhiều ngoại ngữ. Điều đó, đã giúp Bác trở thành nhà ngoại giao xuất chúng. Những kinh nghiệm quý báu của Bác Hồ cũng là những phương pháp học ngoại ngữ cơ bản nhưng rất hiệu quả được cả thế giới biết đến và truyền tụng. Bác đã để lại cho chúng ta một tấm gương tự học ngoại ngữ đầy sáng tạo, những bài học kinh nghiệm quý báu, bài học giá trị sâu sắc trong hành trình học ngôn ngữ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23154
ISSN: 1859-2503
Appears in Collections:Khoa học Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.52 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.