Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23159
Title: Lồng ghép hoạt động đọc hẹp vào khóa học kỹ năng đọc chuyên sâu nhằm thúc đẩy động lực đọc của sinh viên
Authors: Đinh, Thị Bích Ngọc
Vũ, Thị Nhung
Keywords: Đọc hẹp
Tư duy phản biện
Động lực bên ngoài
Động lực bên trong
Thái độ tích cực
Các kỹ năng tự học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ;Số 58 .- Tr.51-63
Abstract: Nghiên cứu này trình bày sự thay đổi trong quan điểm của sinh viên đối với việc đọc thông qua việc tham gia vào hoạt động đọc hẹp và tìm hiểu các yếu tố thúc đẩy sinh viên tham gia hoạt động đọc hẹp trong khóa học dạy kỹ năng đọc tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Nghiên cứu có sự tham gia của 68 sinh viên năm thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh, đang tham gia khóa học Kỹ năng Đọc hiểu 3 được lồng ghép hoạt động này. Dữ liệu được thu thập dựa trên bộ câu hỏi thăm dò ý kiến sinh viên. Kết quả chỉ ra rằng hoạt động đọc hẹp có khả năng thúc đẩy động lực đọc tài liệu của sinh viên, đồng thời tăng cường kỹ năng đọc, phát triển kỹ năng tư duy phản biện và kỹ năng tự học của sinh viên. Nghiên cứu cũng chứng tỏ rằng động lực tác động từ các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng lớn hơn so với động lực tác động từ các yếu tố bên trong của sinh viên khi tham gia hoạt động này. Do vậy, một số gợi ý để triển khai hoạt động một cách hiệu quả được đưa ra nhằm giúp các giảng viên ngoại ngữ có thể áp dụng hoạt động này một cách hiệu quả trong việc giảng dạy kỹ năng đọc cho sinh viên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23159
ISSN: 1859-2503
Appears in Collections:Khoa học Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.