Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23163
Title: Đoàn cán bộ cấp cao Ban Kiểm tra Trung ương Đảng NDCM Lào thăm và làm việc tại Việt Nam
Authors: Tống, Văn
Keywords: Đoàn cán bộ cấp cao
Ban Kiểm tra Trung ương
Đảng NDCM Lào
Thăm và làm việc tại Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.2-3
Abstract: Từ ngày 15-8 đến 18-8-2019, Đoàn cán bộ cấp cao Ban Kiểm tra Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào do đồng chí Bun-thoong Chít-ma-ny, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Trung ương dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23163
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
392.19 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.160.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.